برچسب شده با

برچسب شده با حزب - شماره 2

رهبر محبوس حزب اسلام آذربايجان کاندیدای رسمی ریاست جمهوری

مطالب/ رهبر محبوس حزب اسلام آذربايجان کاندیدای رسمی ریاست جمهوری

                           
      رهبر محبوس حزب اسلام آذربايجان کاندیدای رسمی ریاست جمهوری محسن صمداف رهبر محبوس حزب اسلام آذربايجان در خواست رسمي خود را براي ثبت نامزدي در انتخابات رياست جمهوري به كميسيون مركزي انتخابات ارسال كرد
چهارشنبه 30 مرداد 1392
برگزاری کنگره حزب امید جمهوری آذربایجان

مطالب/ برگزاری کنگره حزب امید جمهوری آذربایجان

                           
      برگزاری کنگره حزب امید جمهوری آذربایجان کنگره حزب امید جمهوری آذربایجان برگزار گردید
يکشنبه 20 مرداد 1392
بازداشت معترض به انتخابات مقدماتي حزب جنبش متحد ملي گرجستان

مطالب/ بازداشت معترض به انتخابات مقدماتي حزب جنبش متحد ملي گرجستان

                           
      بازداشت معترض به انتخابات مقدماتي حزب جنبش متحد ملي گرجستان پليس گرجستان يک تظاهرات کننده معترض به انتخابات مقدماتي حزب جنبش متحد ملي در اين کشور را بازداشت کرد
دوشنبه 7 مرداد 1392
رهبر حزب سبز جمهوری آذربایجان: ورود مستقیم آمریکا به سوریه، عملی و قابل اجرا نیست

مطالب/ رهبر حزب سبز جمهوری آذربایجان: ورود مستقیم آمریکا به سوریه، عملی و قابل اجرا نیست

                           
      رهبر حزب سبز جمهوری آذربایجان: ورود مستقیم آمریکا به سوریه، عملی و قابل اجرا نیست آمریکائیها تلاش خواهند کرد، به واسطه ی درگیری ها و جنگ داخلی سوریه را ضعیف تر کنند
يکشنبه 6 مرداد 1392
رییس محبوس حزب اسلام آذربایجان: شركت من در انتخابات بیش از آنكه خواسته خودم باشد، خواسته ملت است

مطالب/ رییس محبوس حزب اسلام آذربایجان: شركت من در انتخابات بیش از آنكه خواسته خودم باشد، خواسته ملت است

                           
      رییس محبوس حزب اسلام آذربایجان: شركت من در انتخابات بیش از آنكه خواسته خودم باشد، خواسته ملت است رییس محبوس حزب اسلام آذربایجان كه در زندان بسر می برد، با انتشار بیانیه ای در رابطه با نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری كشورش بیانیه صادر كرد
يکشنبه 6 مرداد 1392
واکنش متفاوفت اعضای شورای ملی جمهوری آذربایجان به بیانیه رسمی رییس محبوس حزب اسلام

مطالب/ واکنش متفاوفت اعضای شورای ملی جمهوری آذربایجان به بیانیه رسمی رییس محبوس حزب اسلام

                           
      واکنش متفاوفت اعضای شورای ملی جمهوری آذربایجان به بیانیه رسمی رییس محبوس حزب اسلام عوض تمیرخان رهبر حزب لیبرال جمهوری آذربایجان گفت: ممكن است اسلام گرایان تحت فشار چنین بیانیه ای را صادر كرده باشند
يکشنبه 6 مرداد 1392
شعر کوتاه دختر رئیس محبوس حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای رهبر معظم انقلاب

مطالب/ شعر کوتاه دختر رئیس محبوس حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای رهبر معظم انقلاب

                           
      شعر کوتاه دختر رئیس محبوس حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای رهبر معظم انقلاب شعر کوتاه دختر رئیس محبوس حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای رهبر معظم انقلاب
يکشنبه 30 تير 1392
واکنش حزب حاکم جمهوری آذربایجان در خصوص کاندیدای  شورای ملی این کشور

مطالب/ واکنش حزب حاکم جمهوری آذربایجان در خصوص کاندیدای شورای ملی این کشور

                           
      واکنش حزب حاکم جمهوری آذربایجان در خصوص کاندیدای  شورای ملی این کشور  علی احمداف : در آذربایجان مخالفان دولت در بین مردم حمایت نمی شوند. تأسیس کنندگان شورای ملی باید این را درک کنند
سه شنبه 18 تير 1392
دعوت از حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای شرکت در شورای ملی

مطالب/ دعوت از حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای شرکت در شورای ملی

                           
      دعوت از حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای شرکت در شورای ملی دنیز قلی اف، معاون جنبش ائل در سخنان خود به مدیا فروم گفت: «اگر حزب اسلام بخواهد در مذاکرات تشکیل شورای ملی شرکت نماید، وارد این گفتگوها خواهد شد.
سه شنبه 18 تير 1392
حزب اسلام جمهوری آذربایجان ؛ قدرتی تاثیر گذار در این کشور

مطالب/ حزب اسلام جمهوری آذربایجان ؛ قدرتی تاثیر گذار در این کشور

                           
      حزب اسلام جمهوری آذربایجان ؛ قدرتی تاثیر گذار در این کشور علاقمندی مردم جمهوری آذربایجان به ورود دین اسلام در عرصه اجتماعی این کشور در حال افزایش است
يکشنبه 9 تير 1392