برچسب شده با

برچسب شده با حزب - شماره 6

رئیس حزب سبز جمهوری آذربایجان در بازدید از موسسه مهد آزادی: استراتژی قوم گرایانه در حال افول و اس...

مطالب/ رئیس حزب سبز جمهوری آذربایجان در بازدید از موسسه مهد آزادی: استراتژی قوم گرایانه در حال افول و اس...

                           
      رئیس حزب سبز جمهوری آذربایجان در بازدید از موسسه مهد آزادی: استراتژی قوم گرایانه در حال افول و اس... رئیس حزب سبز آذربایجان: بر خلاف دیدگاه قومی رو به افول جمهوری آذربایجان؛ سیاست راهبردی ایران که بر مبنای احترام به استقلال جمهوری آذربایجان و حرکت از ملت به سوی امت می باشد
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392
حزب اسلام آذربایجان نیز به جمع کمیته دفاع از حقوق طالع باقراف پیوست

مطالب/ حزب اسلام آذربایجان نیز به جمع کمیته دفاع از حقوق طالع باقراف پیوست

                           
      حزب اسلام آذربایجان نیز به جمع کمیته دفاع از حقوق طالع باقراف پیوست از آنجا که اتهمات دروغین وارد شده به طالع باقراف غیر قابل تحمل است، حزب اسلام قصد دفاع از حقوق باقراف را دارد
چهارشنبه 28 فروردين 1392
استقبال جوانان آذری از اعلام نامزدی رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای شرکت در اتخابات ریاست جم...

مطالب/ استقبال جوانان آذری از اعلام نامزدی رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای شرکت در اتخابات ریاست جم...

                           
      استقبال جوانان آذری از اعلام نامزدی رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان برای شرکت در اتخابات ریاست جم... به شرط اینکه دوستانمان و ملتمان این را بخواهند، به ما اعتماد کنند. در چنین حالتی، من این را برای خود وظیفه حساب کرده، در انتخابات شرکت خواهم کرد
سه شنبه 27 فروردين 1392
رئیس محبوس حزب اسلام آذربایجان: در صورت لزوم، می توانم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشم

مطالب/ رئیس محبوس حزب اسلام آذربایجان: در صورت لزوم، می توانم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشم

                           
      رئیس محبوس حزب اسلام آذربایجان: در صورت لزوم، می توانم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشم به کسی رای می دهم که در راه رسیدن به استقلال حقیقی آذربایجان تمام تلاش و سعی خود را بکند، نخستین اقدام این شخص باید حل مشکل قره باغ باشد
سه شنبه 27 فروردين 1392
پیام های رئیس حزب اسلام آذربایجان از زندان

مطالب/ پیام های رئیس حزب اسلام آذربایجان از زندان

                           
      پیام های رئیس حزب اسلام آذربایجان از زندان به مومنان و به ویژه روحانیونی که برای دین و آزادی حجاب مبارزه می کنند، از خداوند پاداش عظیم می خواهم
پنجشنبه 22 فروردين 1392

مطالب/ ''علی علی اف'' به عنوان کاندیدای نهایی حزب توسعه و مدنیت آذربایجان

                           
      ''علی علی اف'' به عنوان کاندیدای نهایی حزب توسعه و مدنیت آذربایجان با رای گیری از اعضا علی علی اف با حداکثر آرا نامزد نهایی از جانب حزب توسعه و مدنیت معرفی شد
سه شنبه 20 فروردين 1392
انتقاد رییس حزب سبزهای جمهوری آذربایجان از ممانعت دانشجویان محجبه به دانشگاه دولتی نفت آذربایجان

مطالب/ انتقاد رییس حزب سبزهای جمهوری آذربایجان از ممانعت دانشجویان محجبه به دانشگاه دولتی نفت آذربایجان

                           
      انتقاد رییس حزب سبزهای جمهوری آذربایجان از ممانعت دانشجویان محجبه به دانشگاه دولتی نفت آذربایجان برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناخوشایندی، بایستی مفاد مخالف قانون اساسی موجود در آئین نامه مقررات داخلی آکادمی دولتی نفت آذربایجان لغو گردند
يکشنبه 18 فروردين 1392
بیانیه ی انتخاباتی حزب اسلام آذربایجان

مطالب/ بیانیه ی انتخاباتی حزب اسلام آذربایجان

                           
      بیانیه ی انتخاباتی حزب اسلام آذربایجان یکی از پیش شرطهای لازم برای هر دولت پایدار، تکیه آن دولت بر باورهای دینی و ارزشهای ملی آن جامعه است
پنجشنبه 15 فروردين 1392
پیام تبریک نوروزی رییس محبوس حزب اسلام آذربایجان به مردم این کشور

مطالب/ پیام تبریک نوروزی رییس محبوس حزب اسلام آذربایجان به مردم این کشور

                           
      پیام تبریک نوروزی رییس محبوس حزب اسلام آذربایجان به مردم این کشور افرادی که در کنار دکتر صمداف دوران محکومیت خود را می گذرانند از شک به یقین و از ترس به شجاعت، از گمان و احتیاط به حقیقت ،از ریاکاری به درست کاری، از بخل به خیر خواهی و از تکبر به تواضع رسیده اند
شنبه 10 فروردين 1392
رهبر حـــزب سـبز آذربایجان: معذرت خواهی اســـرائیل، فـــریب و شبیه سازی است

مطالب/ رهبر حـــزب سـبز آذربایجان: معذرت خواهی اســـرائیل، فـــریب و شبیه سازی است

                           
      رهبر حـــزب سـبز آذربایجان: معذرت خواهی اســـرائیل، فـــریب و شبیه سازی است با معذرت خواهی اسرائیل، فقط اردوغان و تیم همراه وی بهره برداری می کنند، در حالی که با معذرت خواهی هیچ مشکلی از غزه حل نشده و حل نخواهد شد
چهارشنبه 7 فروردين 1392