برچسب شده با

برچسب شده با روسیه

مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 30 شهریور 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 30 شهریور 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 30 شهریور 86
جمعه 30 شهريور 1386
رد بازگشت مشروط روسیه به پیمان CFE

مطالب/ رد بازگشت مشروط روسیه به پیمان CFE

                           
      رد بازگشت مشروط روسیه به پیمان CFE هیچ مانع سیاسی برای تصویب پیمان CFE وجود ندارد و تصمیم روسیه برای تعلیق اجرای آن، هشداری به غرب است.
جمعه 30 شهريور 1386
سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و چک علیه روسیه

مطالب/ سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و چک علیه روسیه

                           
      سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و چک علیه روسیه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه آماده ارائه شواهد و مدارکی مبنی بر آن است که برنامه آمریکا برای استقرار سپر ضد موشکی در لهستان و چک علیه روسیه است.
جمعه 30 شهريور 1386
بیم جمهوری آذربایجان از استفاده روسیه و آمریكا از رادار قبله

مطالب/ بیم جمهوری آذربایجان از استفاده روسیه و آمریكا از رادار قبله

                           
      بیم جمهوری آذربایجان از استفاده روسیه و آمریكا از رادار قبله معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت: استفاده مشترك آمریكا و روسیه از پایگاه رادار "قبله" عواقب خطرناكی برای جمهوری آذربایجان دارد.
جمعه 30 شهريور 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در29  شهریور 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در29 شهریور 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در29  شهریور 86
پنجشنبه 29 شهريور 1386
جاسوس های روسیه تهدید عمده علیه امنیت آمریکا

مطالب/ جاسوس های روسیه تهدید عمده علیه امنیت آمریکا

                           
      جاسوس های روسیه تهدید عمده علیه امنیت آمریکا مدیر سازمان جاسوسی ملی آمریکا گزارشی را به کنگره این کشور ارائه داد که در آن کار جاسوس های روسیه را "متجاوزانه" نامیده و آن را در لیست تهدیدات اصلی امنیت ملی آمریکا قید کرده است.
پنجشنبه 29 شهريور 1386
درخواست کمک گرجستان از آمریکا برای دفاع در برابر روسیه

مطالب/ درخواست کمک گرجستان از آمریکا برای دفاع در برابر روسیه

                           
      درخواست کمک گرجستان از آمریکا برای دفاع در برابر روسیه گرجستان با اشغالگر نامیدن صلح طلبان روسی خواهان کمک آمریکا برای دفاع در برابر روسیه شده است.
پنجشنبه 29 شهريور 1386
تلویزیون گرجستان از پیوستن آبخازیا به روسیه خبر داد

مطالب/ تلویزیون گرجستان از پیوستن آبخازیا به روسیه خبر داد

                           
      تلویزیون گرجستان از پیوستن آبخازیا به روسیه خبر داد تلویزیون گرجستان از امضای پیش نویس قرارداد پیوستن آبخازیا به روسیه خبر داد.
پنجشنبه 29 شهريور 1386
 مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 28 شهریور 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 28 شهریور 86

                           
       مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 28 شهریور 86
چهارشنبه 28 شهريور 1386
رهبر حزب روسیه واحد ، مخالف مالیات بر تجملات در این کشور است

مطالب/ رهبر حزب روسیه واحد ، مخالف مالیات بر تجملات در این کشور است

                           
      رهبر حزب روسیه واحد ، مخالف مالیات بر تجملات در این کشور است "بوریس گریزلوف" رئیس مجلس دومای روسیه و رهبر حزب "روسیه واحد" از پیشنهاد "سرگی میرونوف" رئیس شورای فدراسیون (مجلس سنا) و رهبر حزب "روسیه عادل" درباره وضع مالیات مازاد بر تجملات حمایت نمی کند.

سه شنبه 29 خرداد 1386