برچسب شده با

برچسب شده با حبس - شماره 5

رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان: حبس دینداران سیاسی است

مطالب/ رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان: حبس دینداران سیاسی است

                           
      رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان: حبس دینداران سیاسی است دینداران طبق اتهامات واهی و ساختگی حبس شده اند،تمامی این حبس ها سیاسی است
يکشنبه 17 مهر 1390
حبس اسلامگرایان در جمهوری آذربایجان ؛ بیم ها و امیدها

مطالب/ حبس اسلامگرایان در جمهوری آذربایجان ؛ بیم ها و امیدها

                           
      حبس اسلامگرایان در جمهوری آذربایجان ؛ بیم ها و امیدها
شنبه 16 مهر 1390
وکیل رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان: دادگاه دکتر صمداف را حداقل به 11 سال حبس محکوم خواهد نمود

مطالب/ وکیل رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان: دادگاه دکتر صمداف را حداقل به 11 سال حبس محکوم خواهد نمود

                           
      وکیل رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان: دادگاه دکتر صمداف را حداقل به 11 سال حبس محکوم خواهد نمود بر اساس رویه موجود در سیستم قضایی جمهوری آذربایجان دادگاه حداکثر می تواند تنها شش ماه تا یک سال از مجازات پیشنهادی دادستان تخفیف دهد
پنجشنبه 14 مهر 1390
مگر رئیس حزب اسلامی جمهوری آذربایجان جز اجرای احکام قرآن خواسته دیگری دارد که شما می خواهید وی را...

مطالب/ مگر رئیس حزب اسلامی جمهوری آذربایجان جز اجرای احکام قرآن خواسته دیگری دارد که شما می خواهید وی را...

                           
      مگر رئیس حزب اسلامی جمهوری آذربایجان جز اجرای احکام قرآن خواسته دیگری دارد که شما می خواهید وی را... آقای الهام علی اف ! اگر به خود نیایی در بین تکبیرهای الله اکبر مردم ایران و مردم جمهوری آذربایجان خفه خواهی شد
چهارشنبه 13 مهر 1390
بیانیه كمیته دفاع از حجاب و جمعیت بیرلیك در محكومیت درخواست 12 سال حبس برای اعضای حزب اسلام جمهور...

مطالب/ بیانیه كمیته دفاع از حجاب و جمعیت بیرلیك در محكومیت درخواست 12 سال حبس برای اعضای حزب اسلام جمهور...

                           
      بیانیه كمیته دفاع از حجاب و جمعیت بیرلیك در محكومیت درخواست 12 سال حبس برای اعضای حزب اسلام جمهور... كمیته دفاع از حجاب و جمعیت بیرلیك جمهوری آذربایجان در بیانیه خود ضمن حمایت از زندانیان حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، خواستار آزادی رییس و دیگر اعضای حزب اسلامی جمهوری آذربایجان شده است
شنبه 9 مهر 1390
برای رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان 12 سال حبس در خواست شد

مطالب/ برای رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان 12 سال حبس در خواست شد

                           
      برای رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان 12 سال حبس در خواست شد در جلسه نوبتی دادگاه جنایات سنگین جمهوری آذربایجان ، بحثهای دادستان و یکی از شهود ،تشریفاتی بودن دادگاه را ثابت نمود
چهارشنبه 6 مهر 1390
انتقاد مدیر جمعیت

مطالب/ انتقاد مدیر جمعیت ''اهل بیت (ع)'' گرجستان از حبس دینداران در جمهوری آذربایجان

                           
      انتقاد مدیر جمعیت  ''اهل بیت (ع)'' گرجستان از حبس دینداران در جمهوری آذربایجان در این اواخر آذربایجانیهای گرجستان اعتراض شدیدی به برخی مسایل و اتفاقات دارند
دوشنبه 31 مرداد 1390
 تداوم بازداشت و حبس اسلامگرایان آذری

مطالب/ تداوم بازداشت و حبس اسلامگرایان آذری

                           
       تداوم بازداشت و حبس اسلامگرایان آذری
يکشنبه 23 مرداد 1390
رد پای رژیم صهیونیستی در حبس رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان

مطالب/ رد پای رژیم صهیونیستی در حبس رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان

                           
      رد پای رژیم صهیونیستی در حبس رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان بر اسس خیال بافی مقامات آذری ،اسلام گراهای جمهوری آذربایجان متهم به اعمال تروریستی علیه یهودیان طرفدار رژیم صهیونیستی و نیز تلاش برای تغییر حکومت می باشند
پنجشنبه 6 مرداد 1390
حمایت از طرح جمع آوری امضاء برای حل مسئله حجاب و آزادی افراد حبس شده در جمهوری آذربایجان

مطالب/ حمایت از طرح جمع آوری امضاء برای حل مسئله حجاب و آزادی افراد حبس شده در جمهوری آذربایجان

                           
      حمایت از طرح جمع آوری امضاء برای حل مسئله حجاب و آزادی افراد حبس شده در جمهوری آذربایجان روزنامه «ینی مساوات» در شماره روز گذشته خود به انعکاس نظرات شخصیت های دینی، اجتماعی و سیاسی آذربایجان در باره این طرح پرداخته است
پنجشنبه 6 مرداد 1390