برچسب شده با مرزباني

تأکید فرماندهان ژاندارمری ترکیه و مرزبانی ایران بر روند تعاملات مرزی

مطالب/ تأکید فرماندهان ژاندارمری ترکیه و مرزبانی ایران بر روند تعاملات مرزی

                           
      تأکید فرماندهان ژاندارمری ترکیه و مرزبانی ایران بر روند تعاملات مرزی ارتشبد «عارف چتین» فرمانده کل ژاندارمری جمهوری ترکیه و «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بر گفت وگو و ادامه روند تعاملات مرزی دو کشور تأکید کردند.
يکشنبه 8 تير 1399
فرمانده مرزباني ايران به باكو سفر کرد

مطالب/ فرمانده مرزباني ايران به باكو سفر کرد

                           
      فرمانده مرزباني ايران به باكو سفر کرد سردار سرتيپ حسين ذوالفقاري فرمانده مرزباني جمهوري اسلامي ايران در راس هياتي بامداد دوشنبه وارد باكو شد
دوشنبه 25 شهريور 1392