برچسب شده با پیوندهای تاریخی

کتاب «پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی» منتشر شد

مطالب/ کتاب «پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی» منتشر شد

                           
      کتاب «پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی» منتشر شد کتاب «پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی؛ با نگاهی به آثار و ابنیه تاریخی تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان» منتشر شد. این کتاب زیر نظر دکتر "مهدی سنائی" سفیر ایران در روسیه و رئیس موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) با همکاری موسسه فرهنگی اکو و ایراس انتشار یافت.
دوشنبه 2 آذر 1394