برچسب شده با

برچسب شده با تجمع - شماره 2

ادامه تظاهرات و تجمع مخالفان دولت گرجستان

مطالب/ ادامه تظاهرات و تجمع مخالفان دولت گرجستان

                           
      ادامه تظاهرات و تجمع مخالفان دولت گرجستان معترضان با نصب صدها چادر خیابان های منتهی به پارلمان ، ریاست جمهوری ، وزارت کشور و تلویزیون دولتی گرجستان را محاصره کرده اند و همچنان بر ادامه اعتراضات تاکید دارند
شنبه 5 ارديبهشت 1388
تجمع اعتراض آمیز آذربایجانی های مقیم گرجستان در گذرگاه مرزی «پل سرخ» در مرز آذربایجان

مطالب/ تجمع اعتراض آمیز آذربایجانی های مقیم گرجستان در گذرگاه مرزی «پل سرخ» در مرز آذربایجان

                           
      تجمع اعتراض آمیز آذربایجانی های مقیم گرجستان در گذرگاه مرزی «پل سرخ» در مرز آذربایجان آنها خواستار گشایش بازاری که چند سال قبل لغو شده، هستند
يکشنبه 29 دي 1387
در جمهوری آذربایجان محدودیت آزادی تجمع و مطبوعات وجود دارد

مطالب/ در جمهوری آذربایجان محدودیت آزادی تجمع و مطبوعات وجود دارد

                           
      در جمهوری آذربایجان محدودیت آزادی تجمع و مطبوعات وجود دارد طبق این گزارش ، احزاب مخالف دولت در جمهوری آذربایجان به دلیل وجود برخی محدودیت ها از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند و در این میان محدودیت در زمینه آزادی تجمع و بیان نمایان بود
پنجشنبه 26 دي 1387
حزب مخالف مساوات آذربایجان در صدد برگزاری تجمع اعتراض آمیز در اعتراض به توقف پخش برنامه های رادیو...

مطالب/ حزب مخالف مساوات آذربایجان در صدد برگزاری تجمع اعتراض آمیز در اعتراض به توقف پخش برنامه های رادیو...

                           
      حزب مخالف مساوات آذربایجان در صدد برگزاری تجمع اعتراض آمیز در اعتراض به توقف پخش برنامه های رادیو... حزب مساوات قصد دارد 21 ژانویهّ برای فراهم سازی شرایط جهت پخش برنامه های رادیوهای آزادلیق،صدای آمریکا و بی بی سی در برابر ساختمان شورای رادیو و تلویزیون ملی آذربایجان تظاهراتی برپا کند
پنجشنبه 26 دي 1387
تجمع در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در ترکیه

مطالب/ تجمع در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در ترکیه

                           
      تجمع در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در ترکیه تجمع کنندگان درمقابل ساختمان کنسولگری به تظاهرات پرداخته و پرچم این رژیم را آتش زده و با فلسطینیها ابراز همدردی نمودند
يکشنبه 15 دي 1387
ممانعت پلیس جمهوری آذربایجان از برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور

مطالب/ ممانعت پلیس جمهوری آذربایجان از برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور

                           
      ممانعت پلیس جمهوری آذربایجان از برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در این کشور پلیس باکو با نهایت بی حرمتی به دینداران معترض،بیش از 100 نفر از آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس آنها را بازداشت و به اداره پلیس مرکزی باکو انتقال داده است
جمعه 13 دي 1387
تجمع مخالفان دولت باکو مقابل دادگاه قانون اساسی

مطالب/ تجمع مخالفان دولت باکو مقابل دادگاه قانون اساسی

                           
      تجمع مخالفان دولت باکو مقابل دادگاه قانون اساسی گروهی از جوانان با شعارهای زنده باد جمهوری و ملت مخالف رژیم پادشاهی است به محل ساختمان دادگاه قانون اساسی نزدیک که با مداخله پلیس مواجه شدند
شنبه 7 دي 1387
گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود

مطالب/ گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود

                           
      گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود در خصوص تجمع عمومی نامه ای به فرمانداری شهر باكو ارسال گردیده و آنها تصمیم دارند تا تجمع عمومی را در محلهائی كه در مراجعات قبلی خود درخواست نموده اند، برگزار نمایند
چهارشنبه 24 مهر 1387
گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود

مطالب/ گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود

                           
      گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود در خصوص تجمع عمومی نامه ای به فرمانداری شهر باكو ارسال گردیده و آنها تصمیم دارند تا تجمع عمومی را در محلهائی كه در مراجعات قبلی خود درخواست نموده اند، برگزار نمایند
چهارشنبه 24 مهر 1387
گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود

مطالب/ گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود

                           
      گروههای مخالف در جمهوری آذربایجان در تاریخ 18 ماه اكتبر تجمع عمومی برگزار خواهند نمود در خصوص تجمع عمومی نامه ای به فرمانداری شهر باكو ارسال گردیده و آنها تصمیم دارند تا تجمع عمومی را در محلهائی كه در مراجعات قبلی خود درخواست نموده اند، برگزار نمایند
چهارشنبه 24 مهر 1387