برچسب شده با

برچسب شده با تشكل

یک تشكل جمهوری آذربایجان از اقدام پارلمان اروپا درباره حجاب تقدیر كرد

مطالب/ یک تشكل جمهوری آذربایجان از اقدام پارلمان اروپا درباره حجاب تقدیر كرد

                           
      یک تشكل جمهوری آذربایجان از اقدام پارلمان اروپا درباره حجاب تقدیر كرد تشكل غیردولتی دفاع از آزادی اعتقادات دینی جمهوری آذربایجان از اقدام شورای اروپا در تصویب نكردن ‌پیش‌نویس مصوبه ممنوعیت حجاب در مدارس اتحادیه اروپا تقدیر كرد.
چهارشنبه 3 بهمن 1386
یك تشكل جمهوری آذربایجان از اقدام پارلمان اروپا درباره حجاب تقدیر كرد

مطالب/ یك تشكل جمهوری آذربایجان از اقدام پارلمان اروپا درباره حجاب تقدیر كرد

                           
      یك تشكل جمهوری آذربایجان از اقدام پارلمان اروپا درباره حجاب تقدیر كرد تشكل غیردولتی دفاع از آزادی اعتقادات دینی جمهوری آذربایجان از اقدام شورای اروپا در تصویب نكردن ‌پیش نویس مصوبه ممنوعیت حجاب در مدارس اتحادیه اروپا تقدیر كرد.
جمعه 28 دي 1386
یك تشكل در جمهوری آذربایجان: روز قدس روز نمایش همبستگی مسلمانان است

مطالب/ یك تشكل در جمهوری آذربایجان: روز قدس روز نمایش همبستگی مسلمانان است

                           
      یك تشكل در جمهوری آذربایجان: روز قدس روز نمایش همبستگی مسلمانان است دراین بیانیه آمده است: جهان اسلام در این روز خواستار آزادی بیت ‌المقدس و تمامی سرزمین‌های اشغالی مسلمانان است.
جمعه 13 مهر 1386
یك هیات اسراییلی با رییس امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان دیدار كرد

مطالب/ یك هیات اسراییلی با رییس امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان دیدار كرد

                           
      یك هیات اسراییلی با رییس امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان دیدار كرد رییس كمیته دولتی امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان گزارشی درباره وضعیت امور دینی این جمهوری ارایه كرد.
جمعه 6 مهر 1386
دو تشكل جمهوري آذربايجان شكستن حرمت حرمين عسكريين(ع)را محكوم كردند

مطالب/ دو تشكل جمهوري آذربايجان شكستن حرمت حرمين عسكريين(ع)را محكوم كردند

                           
      دو تشكل جمهوري آذربايجان شكستن حرمت حرمين عسكريين(ع)را محكوم كردند تشكل اجتماعي دعوت به پاكي معنوي و حزب اسلامي جمهوري آذربايجان طي بيانيه‌هايي شكستن حرمت حرمين عسكرين(ع) در سامراي عراق را بشدت محكوم كردند.

چهارشنبه 30 خرداد 1386
تشكل هاي ديني جمهوري آذربايجان هتك حرمت حرمين عسكريين (ع)را محكوم كردند

مطالب/ تشكل هاي ديني جمهوري آذربايجان هتك حرمت حرمين عسكريين (ع)را محكوم كردند

                           
      تشكل هاي ديني جمهوري آذربايجان هتك حرمت حرمين عسكريين (ع)را محكوم كردند رييس حزب اسلامي جمهوري آذربايجان، اين حادثه را به امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامي و مسلمانان جهان تسليت گفت و آمريكا، انگليس و صهيونيست‌ها را عامل اصلي آن ذكر كرد.

سه شنبه 29 خرداد 1386