برچسب شده با انتخابات رياست جمهوري آذربايجان

علی اف،نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نشناخت

مطالب/ علی اف،نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نشناخت

                           
      علی اف،نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نشناخت علی علی اف رهبر حزب توسعه و شهروند آذربایجان، تحلیل جامعی از اوضاع انتخابات و رخدادهای آن بیان کرده و مسائلی مانند عدم پذیرش نامزدی و... را نیز اشاره کرد
شنبه 27 مهر 1392
مجمع پارلماني شوراي اروپا و پارلمان اتحاديه اروپا: انتخابات رياست جمهوري آذربايجان آزاد، عادلانه و شفاف بود!

مطالب/ مجمع پارلماني شوراي اروپا و پارلمان اتحاديه اروپا: انتخابات رياست جمهوري آذربايجان آزاد، عادلانه و شفاف بود!

                           
      مجمع پارلماني شوراي اروپا و پارلمان اتحاديه اروپا: انتخابات رياست جمهوري آذربايجان آزاد، عادلانه و شفاف بود! مجمع پارلماني شوراي اروپا و پارلمان اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه مشتركي با اشاره به حضور هياتهاي نمايندگي خود در انتخابات رياست جمهوري آذربايجان، اعلام كردند كه شاهد برگزاري انتخاباتي آزاد، عادلانه و شفاف در جمهوري آذربايجان بوده اند
پنجشنبه 25 مهر 1392
رييس انجمن دوستي ايران و جمهوري آذربايجان: هيچ تخلف جدي را در انتخابات رياست جمهوري آذربايجان مشاهده نكردم

مطالب/ رييس انجمن دوستي ايران و جمهوري آذربايجان: هيچ تخلف جدي را در انتخابات رياست جمهوري آذربايجان مشاهده نكردم

                           
      رييس انجمن دوستي ايران و جمهوري آذربايجان: هيچ تخلف جدي را در انتخابات رياست جمهوري آذربايجان مشاهده نكردم مردم با شور و شوق فراوان به پاي صندوق هاي رأي مي رفتند و تعداد زيادي از نمايندگان جناح مخالف نيز در حوزه هاي انتخاباتي حضور داشتند
يکشنبه 21 مهر 1392
حضور ناظران اروپايي براي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري آذربايجان

مطالب/ حضور ناظران اروپايي براي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري آذربايجان

                           
      حضور ناظران اروپايي براي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري آذربايجان دفتر نمايندگي شوراي اروپا در باكو اعلام كرد كه هيات ۳۲ نفره مركب از ناظران اروپايي به سرپرستي رابرت والتر انگليسي تبار به منظور نظارت بر انتخابات رياست جمهوري آذربايجان در باكو بسر مي برند
چهارشنبه 17 مهر 1392
ارزيابي اعضاي شوراي ملي احزاب مخالف دولت جمهوری آذربايجان از تجمع روز گذشته طرفداران خود

مطالب/ ارزيابي اعضاي شوراي ملي احزاب مخالف دولت جمهوری آذربايجان از تجمع روز گذشته طرفداران خود

                           
      ارزيابي اعضاي شوراي ملي احزاب مخالف دولت جمهوری آذربايجان از تجمع روز گذشته طرفداران خود اعضاي شوراي ملي احزاب مخالف دولت آذربايجان نتايج تجمع ۳۱ شهريور ماه سال جاري طرفداران خود در مجتمع ورزشي و بهداشتي ناحيه ياسامال باكو را عالي ارزيابي كردند
سه شنبه 2 مهر 1392