برچسب شده با

برچسب شده با 23

بازداشت 23 نفر در تظاهرات ضد دولتی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ بازداشت 23 نفر در تظاهرات ضد دولتی در جمهوری آذربایجان

                           
      بازداشت 23 نفر در تظاهرات ضد دولتی در جمهوری آذربایجان  پلیس جمهوری آذربایجان 23 نفر از مخالفان را به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد حکومتی که روز گذشته برگزار شد بازداشت کرد
دوشنبه 30 خرداد 1390
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 شهریور 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 شهریور 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 شهریور 89 .
سه شنبه 23 شهريور 1389
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 23 تیر 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 23 تیر 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 23 تیر 89 .
چهارشنبه 23 تير 1389
ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان به 23 میلیارد دلار رسید

مطالب/ ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان به 23 میلیارد دلار رسید

                           
      ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان به 23 میلیارد دلار رسید به گفته وزیر دارایی جمهوری آذربایجان میزان ذخایر ارزی این کشور از ابتدای سالجاری میلادی با سه میلیارد دلار افزایش به افزون بر 23 میلیارد دلار رسیده است
شنبه 29 خرداد 1389
مهم ترین عناوین روزنامه های تركیه در 23 اردیبهشت 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های تركیه در 23 اردیبهشت 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های تركیه در 23 اردیبهشت 89 .
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 23 اردیبهشت 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 23 اردیبهشت 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 23 اردیبهشت 89 .
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 23 اردیبهشت 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 23 اردیبهشت 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 23 اردیبهشت 89 .
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389
اخبار سایت های گرجی  12 آوریل  - 23 فروردین

مطالب/ اخبار سایت های گرجی 12 آوریل - 23 فروردین

                           
      اخبار سایت های گرجی  12 آوریل  - 23 فروردین .
سه شنبه 24 فروردين 1389
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 23 فروردین 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 23 فروردین 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری گرجستان در 23 فروردین 89 .
دوشنبه 23 فروردين 1389
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 فروردین 89

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 فروردین 89

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 23 فروردین 89 .
دوشنبه 23 فروردين 1389