برچسب شده با

برچسب شده با جمیل حسنلی

مقام آذری: سرنوشت ملت آذربايجان را غرب تعيين نمي كند

مطالب/ مقام آذری: سرنوشت ملت آذربايجان را غرب تعيين نمي كند

                           
      مقام آذری: سرنوشت ملت آذربايجان را غرب تعيين نمي كند سرنوشت ملت آذربايجان را غرب تعيين نمي كند ،بلكه مردم اين كشور خود سرنوشت و رهبر خود را تعيين مي كند
سه شنبه 23 مهر 1392
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

مطالب/ ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

                           
      ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند سازمان امنيت و همکاري اروپا سلامت انتخابات رياست جمهوري آذربايجان را زير سئوال برد
سه شنبه 23 مهر 1392
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

مطالب/ ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

                           
      ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند سازمان امنيت و همکاري اروپا سلامت انتخابات رياست جمهوري آذربايجان را زير سئوال برد
سه شنبه 23 مهر 1392
نقض فاحش قانون در انتخابات جمهوري آذربايجان

مطالب/ نقض فاحش قانون در انتخابات جمهوري آذربايجان

                           
      نقض فاحش قانون در انتخابات جمهوري آذربايجان با وجود پایان ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان واعلام پیروزی الهام علی اف با کسب آرای چشمگیر در مقایسه با 9 نامزد دیگر، برخی نهادهای غربی از پذیرش نتیجه نهایی رای گیری امتناع می کنند
دوشنبه 22 مهر 1392
شورای ملی نیروهای مخالف دولت در آذربایجان خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد

مطالب/ شورای ملی نیروهای مخالف دولت در آذربایجان خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد

                           
      شورای ملی نیروهای مخالف دولت در آذربایجان خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد وی با ابراز اطمینان از پیروزی واقعی "جمیل حسنلی" در این انتخابات، اعلام نتیجه به نفع الهام علی اف در روز انتخابات را معلول تقلبات گسترده خواند
شنبه 20 مهر 1392