برچسب شده با بهرام فیضی شهروند ایرانی

محکومیت یک ایرانی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ محکومیت یک ایرانی در جمهوری آذربایجان

                           
      محکومیت یک ایرانی در جمهوری آذربایجان دادگاهی در آذربایجان مردی را به اتهام جاسوسی برای ایران و تلاش برای حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در آذربایجان به 15 سال زندان محکوم کرد
يکشنبه 21 مهر 1392