برچسب شده با

برچسب شده با شبکه تلویزیونی یورونیوز

راه اندازی مجدد شبکه تلویزیونی یورونیوز گرجی در گرجستان

مطالب/ راه اندازی مجدد شبکه تلویزیونی یورونیوز گرجی در گرجستان

                           
      راه اندازی مجدد شبکه تلویزیونی یورونیوز گرجی در گرجستان شبکه تلویزیونی یورونیوز اعلام کرد به زودی پخش برنامه‌های خود به زبان گرجی را آغاز خواهد کرد.

يکشنبه 6 مرداد 1398
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

مطالب/ ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

                           
      ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند سازمان امنيت و همکاري اروپا سلامت انتخابات رياست جمهوري آذربايجان را زير سئوال برد
سه شنبه 23 مهر 1392
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

مطالب/ ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

                           
      ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند سازمان امنيت و همکاري اروپا سلامت انتخابات رياست جمهوري آذربايجان را زير سئوال برد
سه شنبه 23 مهر 1392