برچسب شده با پولاد بلبل اوغلو

تجمع اعتراض آمیز شماری از مردم جمهوری آذربایجان مقابل سفارت روسیه در باکو

مطالب/ تجمع اعتراض آمیز شماری از مردم جمهوری آذربایجان مقابل سفارت روسیه در باکو

                           
      تجمع اعتراض آمیز شماری از مردم جمهوری آذربایجان مقابل سفارت روسیه در باکو در پی حوادث اخیر مسکو، شماری از مردم جمهوری آذربایجان در مقابل سفارت روسیه در باکو تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند
دوشنبه 29 مهر 1392
تجمع اعتراض آمیز شماری از مردم جمهوری آذربایجان مقابل سفارت روسیه در باکو

مطالب/ تجمع اعتراض آمیز شماری از مردم جمهوری آذربایجان مقابل سفارت روسیه در باکو

                           
      تجمع اعتراض آمیز شماری از مردم جمهوری آذربایجان مقابل سفارت روسیه در باکو در پی حوادث اخیر مسکو، شماری از مردم جمهوری آذربایجان در مقابل سفارت روسیه در باکو تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند
دوشنبه 29 مهر 1392