برچسب شده با انتخابات ریاست جمهوری گرجستان

کارشناس آذری: نتیجه انتخابات گرجستان نفوذ روسیه را درمنطقه افزایش می دهد

مطالب/ کارشناس آذری: نتیجه انتخابات گرجستان نفوذ روسیه را درمنطقه افزایش می دهد

                           
      کارشناس آذری: نتیجه انتخابات گرجستان نفوذ روسیه را درمنطقه افزایش می دهد کارشناس مسایل سیاسی جمهوری آذربایجان با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گرجستان، پیروزی مخالفان ساکاشویلی در انتخابات را باعث افزایش نفوذ روسیه درمنطقه دانست
سه شنبه 7 آبان 1392
کارشناس آذری: نتیجه انتخابات گرجستان نفوذ روسیه را درمنطقه افزایش می دهد

مطالب/ کارشناس آذری: نتیجه انتخابات گرجستان نفوذ روسیه را درمنطقه افزایش می دهد

                           
      کارشناس آذری: نتیجه انتخابات گرجستان نفوذ روسیه را درمنطقه افزایش می دهد کارشناس مسایل سیاسی جمهوری آذربایجان با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گرجستان، پیروزی مخالفان ساکاشویلی در انتخابات را باعث افزایش نفوذ روسیه درمنطقه دانست
سه شنبه 7 آبان 1392
متحد نزدیک نخست وزیر گرجستان پیروز انتخابات ریاست جمهوری

مطالب/ متحد نزدیک نخست وزیر گرجستان پیروز انتخابات ریاست جمهوری

                           
      متحد نزدیک نخست وزیر گرجستان پیروز انتخابات ریاست جمهوری رسانه های گرجستان از پیروزی «گیورگی مارگ ولاشویلی» متحد نزدیک «بیدزینا ایوانیشویلی» نخست وزیر میلیاردر این کشور در انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند
دوشنبه 6 آبان 1392
متحد نزدیک نخست وزیر گرجستان پیروز انتخابات ریاست جمهوری

مطالب/ متحد نزدیک نخست وزیر گرجستان پیروز انتخابات ریاست جمهوری

                           
      متحد نزدیک نخست وزیر گرجستان پیروز انتخابات ریاست جمهوری رسانه های گرجستان از پیروزی «گیورگی مارگ ولاشویلی» متحد نزدیک «بیدزینا ایوانیشویلی» نخست وزیر میلیاردر این کشور در انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند
دوشنبه 6 آبان 1392
آغاز انتخابات ریاست جمهوری گرجستان

مطالب/ آغاز انتخابات ریاست جمهوری گرجستان

                           
      آغاز انتخابات ریاست جمهوری گرجستان انتخابات ریاست جمهوری گرجستان بامداد امروز یکشنبه آغاز شد
يکشنبه 5 آبان 1392