برچسب شده با

برچسب شده با گئورگی مارگولاشویلی

رئیس جمهوری منتخب گــــرجستان: تنش با روسیه را کاهش می دهم

مطالب/ رئیس جمهوری منتخب گــــرجستان: تنش با روسیه را کاهش می دهم

                           
      رئیس جمهوری منتخب گــــرجستان: تنش با روسیه را کاهش می دهم	"گئورگی مارگولاشویلی"، رئیس جمهوری منتخب گرجستان گفت: تنش ها میان این کشور و روسیه را کاهش می دهد
چهارشنبه 8 آبان 1392