برچسب شده با دینداران جمهوری آذربایجان

انتقاد کمیسیون بین المللی آزادی های دینی آمریکا از وضعیت دینداران جمهوری آذربایجان

مطالب/ انتقاد کمیسیون بین المللی آزادی های دینی آمریکا از وضعیت دینداران جمهوری آذربایجان

                           
      انتقاد کمیسیون بین المللی آزادی های دینی آمریکا از وضعیت دینداران جمهوری آذربایجان کمیسیون بین المللی آزادی های دینی آمریکا، در ۲۰-مین گزارش خود از وضعیت دینی جمهوری آذربایجان انتقاد نمود.

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
پیشنهاد جلوگیری از فعالیت دینداران جمهوری آذربایجان در شبکه های اجتماعی

مطالب/ پیشنهاد جلوگیری از فعالیت دینداران جمهوری آذربایجان در شبکه های اجتماعی

                           
      پیشنهاد جلوگیری از فعالیت دینداران جمهوری آذربایجان در شبکه های اجتماعی در پی همه گیر شدن استفاده دینداران جمهوری آذربایجان از شبکه های اجتماعی و تبدیل شدن این شبکه ها به مهمترین رسانه در این کشور، رییس شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان خواستار جلوگیری از استفاده جریان های دینی از شبکه های رسانه های اجتماعی شد.

دوشنبه 26 فروردين 1398
چهارمین سالگرد حبس دینداران جمهوری آذربایجان

مطالب/ چهارمین سالگرد حبس دینداران جمهوری آذربایجان

                           
      چهارمین سالگرد حبس دینداران جمهوری آذربایجان چهار سال از حبس دینداران بی گناه ماسالی جمهوری آذربایجان سپری شد.
پنجشنبه 18 شهريور 1395
بازداشت دهها نفر از دینداران جمهوری آذربایجان در مقابل دادگاه باکـــو از سوی پلیس

مطالب/ بازداشت دهها نفر از دینداران جمهوری آذربایجان در مقابل دادگاه باکـــو از سوی پلیس

                           
      بازداشت دهها نفر از دینداران جمهوری آذربایجان در مقابل دادگاه باکـــو از سوی پلیس تعدادی از شهروندان آذری که برای شرکت در جلسه دادگاه ˈطالح باقر اف ˈ روحانی سرشناس آذری حضور یافته بودند، مورد حمله ناگهانی و خشونت آمیز پلیس قرار گرفتند
چهارشنبه 8 آبان 1392
بازداشت دهها نفر از دینداران جمهوری آذربایجان در مقابل دادگاه باکـــو از سوی پلیس

مطالب/ بازداشت دهها نفر از دینداران جمهوری آذربایجان در مقابل دادگاه باکـــو از سوی پلیس

                           
      بازداشت دهها نفر از دینداران جمهوری آذربایجان در مقابل دادگاه باکـــو از سوی پلیس تعدادی از شهروندان آذری که برای شرکت در جلسه دادگاه ˈطالح باقر اف ˈ روحانی سرشناس آذری حضور یافته بودند، مورد حمله ناگهانی و خشونت آمیز پلیس قرار گرفتند
چهارشنبه 8 آبان 1392