برچسب شده با

برچسب شده با پ‌

وزیر دفاع ترکیه: اروپا گروه تروریستی پ‌ ك ‌ك را شارژ مالی می‌كند

مطالب/ وزیر دفاع ترکیه: اروپا گروه تروریستی پ‌ ك ‌ك را شارژ مالی می‌كند

                           
      وزیر دفاع ترکیه: اروپا گروه تروریستی پ‌ ك ‌ك را شارژ مالی می‌كند تروریست های پ.ك.ك در كار تجارت سلاح و مواد مخدر هستند تصریح كرد متاسفانه بخشی از نیازهای مالی پ.ك.ك از كانال كشورهای اروپایی تامین می‌شود.
چهارشنبه 14 آذر 1386
‌ پ‌ ک‌ ک‌ مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا

مطالب/ ‌ پ‌ ک‌ ک‌ مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا

                           
      ‌ پ‌ ک‌ ک‌ مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا : مسئله‌ پ‌ ک‌ ک‌ و ادعای‌ نسل‌ کشی‌ ارامنه‌ در دوره‌ عثمانی‌ دو مسئله‌ مهم‌ در روابط ترکیه‌ و آمریکا است‌ و باید حل‌ شود‌.
شنبه 31 شهريور 1386