برچسب شده با

برچسب شده با توسعه‌

وام‌ بانک‌ توسعه ‌آسیا برای‌ توسعه‌ شبکه‌ جاده‌ ای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌

مطالب/ وام‌ بانک‌ توسعه ‌آسیا برای‌ توسعه‌ شبکه‌ جاده‌ ای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌

                           
      وام‌ بانک‌ توسعه ‌آسیا برای‌ توسعه‌ شبکه‌ جاده‌ ای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ بانک‌ توسعه‌ آسیا وامی‌ به‌ مبلغ پانصد میلیون‌ دلار به‌ این‌ کشور اختصاص‌ خواهد داد که‌ در چند مرحله‌ پرداخت‌ خواهد شد.
سه شنبه 10 مهر 1386
اصرار ترکیه‌ بر توسعه‌ همکاری‌ با ایران‌

مطالب/ اصرار ترکیه‌ بر توسعه‌ همکاری‌ با ایران‌

                           
      اصرار ترکیه‌ بر توسعه‌ همکاری‌ با ایران‌ وزیر انرژی‌ و منابع طبیعی‌ ترکیه‌ بر تمایل‌ کشورش‌ به‌ توسعه‌ همکاری‌ با ایران‌ در بخش‌ انرژی‌ تاکید کرد‌.
يکشنبه 1 مهر 1386