برچسب شده با

برچسب شده با سرگردانی

سرگردانی کامیون داران ایرانی در جمهوری آذربایجان

مطالب/ سرگردانی کامیون داران ایرانی در جمهوری آذربایجان

                           
      سرگردانی کامیون داران ایرانی در جمهوری آذربایجان گفته می شود دهها کامیون دار ایرانی به علت مشکلات گمرک جمهوری آذربایجان با صاحب کالای آذری آن در باکو سرگردان شده اند
چهارشنبه 18 آبان 1390
سرگردانی هیات رسانه ای ایران در باكو

مطالب/ سرگردانی هیات رسانه ای ایران در باكو

                           
      سرگردانی هیات رسانه ای ایران در باكو هیئت رسانه ای ایران كه روز گذشته عازم گرجستان بودند، بدلیل تأخیر در صدور ویزا از سوی سفیر آذربایجان و همچنین حمل مسافر بیش از ظرفیت در هواپیمای آذربایجانی به مقصد گرجستان ساعت ها سرگردان شد
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389
سرگردانی صدها مسافر ایرانی در فرودگاه‌های ازمیر و اسپارتای ترکیه

مطالب/ سرگردانی صدها مسافر ایرانی در فرودگاه‌های ازمیر و اسپارتای ترکیه

                           
      سرگردانی صدها مسافر ایرانی در فرودگاه‌های ازمیر و اسپارتای ترکیه قصور شركت هواپیمایی "فلای ایر" در عمل به تعهدات خود صدها مسافر ایرانی در فرودگاه‌ های ازمیر و اسپارتا در غرب و جنوب تركیه سرگردان كرد.
يکشنبه 1 مهر 1386