برچسب شده با هر اقدام

نخست وزیر عراق برای خروج نظامیان ترکیه مجاز به هر اقدامی است

مطالب/ نخست وزیر عراق برای خروج نظامیان ترکیه مجاز به هر اقدامی است

                           
      نخست وزیر عراق برای خروج نظامیان ترکیه مجاز به هر اقدامی است نماینده سابق پارلمان عراق گفت: هیات دولت به نخست وزیر اجازه داده است که برای بیرون راندن نظامیان ترکیه از هر راهکار نظامی - امنیتی که صلاح بداند، استفاده
شنبه 21 آذر 1394