برچسب شده با وقایع نارداران

تاملی در «روایت سفیر از وقایع نارداران»؛آیا باز رسانه ها مقصرهستند/ احسان رحیمی کارشناس قفقاز

مطالب/ تاملی در «روایت سفیر از وقایع نارداران»؛آیا باز رسانه ها مقصرهستند/ احسان رحیمی کارشناس قفقاز

                           
      تاملی در «روایت سفیر از وقایع نارداران»؛آیا باز رسانه ها مقصرهستند/ احسان رحیمی کارشناس قفقاز حداقل انتظار آن است که دستگاه دیپلماسی کشور و مخصوصاً سفیر ایران در باکو در راستای دفاع از حقوق شیعیان دومین کشور شیعی گام‌های عملی بردارد.
سه شنبه 1 دي 1394