برچسب شده با

برچسب شده با پرسی - شماره 2

نورالدین شیرین: درصورت برگزاری همه پرسی مردم ترکیه ثابت خواهند کرد که مخالف ناتو و سیاستهای آنکار...

مطالب/ نورالدین شیرین: درصورت برگزاری همه پرسی مردم ترکیه ثابت خواهند کرد که مخالف ناتو و سیاستهای آنکار...

                           
      نورالدین شیرین: درصورت برگزاری همه پرسی مردم ترکیه ثابت خواهند کرد که مخالف ناتو و سیاستهای آنکار... نورالدین شیرین یکی از فعالان مدنی ترکیه گفت: درصورت برگزاری همه پرسی ،بیشتر مردم ترکیه نشان خواهند داد که مخالف ناتو و مخالف سیاستهای آنکارا در قبال سوریه هستند
پنجشنبه 21 دي 1391
گروه مینسک مایل به حل مناقشه قره باغ از طریق برگزاری همه پرسی است

مطالب/ گروه مینسک مایل به حل مناقشه قره باغ از طریق برگزاری همه پرسی است

                           
      گروه مینسک مایل به حل مناقشه قره باغ از طریق برگزاری همه پرسی است  گروه مینسک معتقد است سرنوشت قره باغ باید از طریق برگزاری همه پرسی مشخص شود
پنجشنبه 20 مرداد 1390
پیشنهاد برگزاری همه پرسی در تركیه درباره استقرار سامانه دفاع موشكی ناتو در خاك تركیه

مطالب/ پیشنهاد برگزاری همه پرسی در تركیه درباره استقرار سامانه دفاع موشكی ناتو در خاك تركیه

                           
      پیشنهاد برگزاری همه پرسی در تركیه درباره استقرار سامانه دفاع موشكی ناتو در خاك تركیه رئیس حزب تازه تاسیس '' صدای مردم '' تركیه پیشنهاد داد ، درباره استقرار سامانه دفاع موشكی آمریکا - ناتو در خاك تركیه ، همه پرسی برگزار شود
سه شنبه 25 آبان 1389
برگزاری همه پرسی درباره گشایش مرزهای ترکیه و ارمنستان در قارص

مطالب/ برگزاری همه پرسی درباره گشایش مرزهای ترکیه و ارمنستان در قارص

                           
      برگزاری همه پرسی درباره گشایش مرزهای ترکیه و ارمنستان در قارص در واکنش به یک سالگی امضای توافقنامه بین ارمنستان و ترکیه و در اعتراض به بسته ماندن مرزهای دو کشور به صورت نمادین از مرز دو کشور عبور کرده است
دوشنبه 3 آبان 1389