برچسب شده با زایش

گورباچف نسبت به زایش مجدد استالینیسم در روسیه هشدار داد

مطالب/ گورباچف نسبت به زایش مجدد استالینیسم در روسیه هشدار داد

                           
      گورباچف نسبت به زایش مجدد استالینیسم در روسیه هشدار داد آخرین رییس جمهوری شوروی پیشین، نسبت به خطر زایش دوباره استالینیسم هشدار داد و گفت: كشورش در معرض خطر فراموشی تاریخ غم بار خود قرار گرفته است.
جمعه 6 مهر 1386