برچسب شده با اوکراینی

 تماس تلفنی وزیر خارجه ترکیه با همتایان سعودی و اوکراینی

مطالب/ تماس تلفنی وزیر خارجه ترکیه با همتایان سعودی و اوکراینی

                           
       تماس تلفنی وزیر خارجه ترکیه با همتایان سعودی و اوکراینی وزیر خارجه ترکیه با همتایان عربستانی و اوکراینی خود تلفنی، گفت‌وگو کرد.

شنبه 26 دي 1394