برچسب شده با شبکه های اجتماعی

پیشنهاد جلوگیری از فعالیت دینداران جمهوری آذربایجان در شبکه های اجتماعی

مطالب/ پیشنهاد جلوگیری از فعالیت دینداران جمهوری آذربایجان در شبکه های اجتماعی

                           
      پیشنهاد جلوگیری از فعالیت دینداران جمهوری آذربایجان در شبکه های اجتماعی در پی همه گیر شدن استفاده دینداران جمهوری آذربایجان از شبکه های اجتماعی و تبدیل شدن این شبکه ها به مهمترین رسانه در این کشور، رییس شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان خواستار جلوگیری از استفاده جریان های دینی از شبکه های رسانه های اجتماعی شد.

دوشنبه 26 فروردين 1398
باکو کنترل رسانه هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي را تشديد مي کند

مطالب/ باکو کنترل رسانه هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي را تشديد مي کند

                           
      باکو کنترل رسانه هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي را تشديد مي کند افلاطون آماشوف، رييس شوراي مطبوعات جمهوري آذربايجان از تهيه طرح کنترل دولت بر رسانه هاي اينترنتي در اين کشور خبر داد.
سه شنبه 29 دي 1394