برچسب شده با کشتن انسان

آزادانه سخن گفتن در ترکیه مجازاتی برابر کشتن انسان دارد

مطالب/ آزادانه سخن گفتن در ترکیه مجازاتی برابر کشتن انسان دارد

                           
      آزادانه سخن گفتن در ترکیه مجازاتی برابر کشتن انسان دارد دو روزنامه‌نگار ترک بازداشت‌شده اعلام کردند که «آزادانه سخن گفتن در ترکیه مجازاتی همانند کشتن پنج انسان را داد.»

سه شنبه 29 دي 1394