برچسب شده با

برچسب شده با عقایدشان

دانشجویان مسلمان آمریکایی در ترس و وحشت

مطالب/ دانشجویان مسلمان آمریکایی در ترس و وحشت

                           
      دانشجویان مسلمان آمریکایی در ترس و وحشت دانشجویان مسلمان آمریکایی نه فقط به خاطر عقایدشان بلکه به خاطر رنگ پوست شان در دانشگاه ها مورد اذیت و آزار و بدرفتاری قرار می گیرند.

سه شنبه 10 فروردين 1395
سفیر آمریكا در جمهوری آذربایجان: روزنامه‌نگاران نباید به دلیل بیان عقایدشان به زندان بیافتند

مطالب/ سفیر آمریكا در جمهوری آذربایجان: روزنامه‌نگاران نباید به دلیل بیان عقایدشان به زندان بیافتند

                           
      سفیر آمریكا در جمهوری آذربایجان: روزنامه‌نگاران نباید به دلیل بیان عقایدشان به زندان بیافتند جمهوری آذربایجان دارای بیشترین تعداد روزنامه نگار زندانی در میان 56 كشور عضو سازمان امنیت و همكاری در اروپاست.
يکشنبه 8 مهر 1386