برچسب شده با شرط اصلی

تجزیه عراق شرط اصلی آمریکا برای بستن پرونده داعش

مطالب/ تجزیه عراق شرط اصلی آمریکا برای بستن پرونده داعش

                           
      تجزیه عراق شرط اصلی آمریکا برای بستن پرونده داعش این روزها آمریکا در خصوص موضوع عراق بر دوران پس از بیرون راندن داعش و تشکیل اقلیم‌های فدرالی با اختیارات شبه‌مطلق متمرکز شده است و برای پیشبرد و اجرای برنامه‌های خود از اصطلاحاتی مانند تشکیل جوامع مدنی و پایان دوران سیاه عراق بهره می‌گیرد.
پنجشنبه 8 بهمن 1394