برچسب شده با

برچسب شده با روز - شماره 4

مطبوعات روز دوشنبه جمهوری آذربایجان

مطالب/ مطبوعات روز دوشنبه جمهوری آذربایجان

                           
      مطبوعات روز دوشنبه جمهوری آذربایجان  .
دوشنبه 27 آبان 1387
شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ...

مطالب/ شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ...

                           
      شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ... شورای مدیریت پخش آمریکا،شورای ملی تلویزیون و رادیوی آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم منع پخش رادیوی های "BBC"، "آزادی" و "صدای آمریکا" فرا خواند
يکشنبه 12 آبان 1387
شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ...

مطالب/ شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ...

                           
      شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ... شورای مدیریت پخش آمریکا،شورای ملی تلویزیون و رادیوی آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم منع پخش رادیوی های "BBC"، "آزادی" و "صدای آمریکا" فرا خواند
يکشنبه 12 آبان 1387
شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ...

مطالب/ شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ...

                           
      شورای مدیریت پخش آمریکا شورای ملی رادیو و تلویزیون آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم روز گذشته خ... شورای مدیریت پخش آمریکا،شورای ملی تلویزیون و رادیوی آذربایجان را به تجدید نظر در تصمیم منع پخش رادیوی های "BBC"، "آزادی" و "صدای آمریکا" فرا خواند
يکشنبه 12 آبان 1387
عنوان‌های مهم مطبوعات روز چهارشنبه جمهوری آذربایجان

مطالب/ عنوان‌های مهم مطبوعات روز چهارشنبه جمهوری آذربایجان

                           
      عنوان‌های مهم مطبوعات روز چهارشنبه جمهوری آذربایجان .
چهارشنبه 1 آبان 1387
رهبر حزب مخالف امید آذربایجان: در روز انتخابات به عنوان ناظر، روند انتخاباتی را تعقیب و اعلام نتا...

مطالب/ رهبر حزب مخالف امید آذربایجان: در روز انتخابات به عنوان ناظر، روند انتخاباتی را تعقیب و اعلام نتا...

                           
      رهبر حزب مخالف امید آذربایجان: در روز انتخابات به عنوان ناظر، روند انتخاباتی را تعقیب و اعلام نتا... این حزب با هرگونه پدیده منفی نظیر تخلف مبارزه خواهد کرد و هر گام برداشته شده پس از انتخابات با قانون اساسی این کشور مطابقت خواهد داشت
سه شنبه 23 مهر 1387
عنوان‌های مهم مطبوعات روز پنج شنبه جمهوری آذربایجان

مطالب/ عنوان‌های مهم مطبوعات روز پنج شنبه جمهوری آذربایجان

                           
      عنوان‌های مهم مطبوعات روز پنج شنبه جمهوری آذربایجان -
پنجشنبه 30 خرداد 1387
مهمترین عناوین مطبوعات روز پنجشنبه تركیه

مطالب/ مهمترین عناوین مطبوعات روز پنجشنبه تركیه

                           
      مهمترین عناوین مطبوعات روز پنجشنبه تركیه -
پنجشنبه 30 خرداد 1387
عنوان‌های مهم مطبوعات روز پنج شنبه جمهوری گرجستان

مطالب/ عنوان‌های مهم مطبوعات روز پنج شنبه جمهوری گرجستان

                           
      عنوان‌های مهم مطبوعات روز پنج شنبه جمهوری گرجستان -
پنجشنبه 30 خرداد 1387
مهمترین عناوین روزنامه های روز 26 خرداد  ترکیه

مطالب/ مهمترین عناوین روزنامه های روز 26 خرداد ترکیه

                           
      مهمترین عناوین روزنامه های روز 26 خرداد  ترکیه -
يکشنبه 26 خرداد 1387