برچسب شده با مساله قره باغ

روسیه بدنبال حل مساله قره باغ میان ارمنستان وآذربایجان

مطالب/ روسیه بدنبال حل مساله قره باغ میان ارمنستان وآذربایجان

                           
      روسیه بدنبال حل مساله قره باغ میان ارمنستان وآذربایجان وزیران امور خارجه روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو گردهم می آیند تا راهی برای حل وفصل بحران قره باغ بیابند که سال ها است بر روابط دو همسایه در قفقاز جنوبی سایه انداخته است.
دوشنبه 26 فروردين 1398
ما منتظر گام هاي جدي گروه مينسک براي حل مساله قره باغ هستيم

مطالب/ ما منتظر گام هاي جدي گروه مينسک براي حل مساله قره باغ هستيم

                           
      ما منتظر گام هاي جدي گروه مينسک براي حل مساله قره باغ هستيم مدير شعبه سياست خارجي نهاد رياست جمهوري آذربايجان، روساي گروه مينسک را فاقد توانايي براي ميانجيگري در صلح قره باغ دانست.
دوشنبه 12 بهمن 1394