برچسب شده با

برچسب شده با ‌آسیا

وام‌ بانک‌ توسعه ‌آسیا برای‌ توسعه‌ شبکه‌ جاده‌ ای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌

مطالب/ وام‌ بانک‌ توسعه ‌آسیا برای‌ توسعه‌ شبکه‌ جاده‌ ای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌

                           
      وام‌ بانک‌ توسعه ‌آسیا برای‌ توسعه‌ شبکه‌ جاده‌ ای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ بانک‌ توسعه‌ آسیا وامی‌ به‌ مبلغ پانصد میلیون‌ دلار به‌ این‌ کشور اختصاص‌ خواهد داد که‌ در چند مرحله‌ پرداخت‌ خواهد شد.
سه شنبه 10 مهر 1386