برچسب شده با قطع کمک مالی

چرا عربستان کمک‌ها به ارتش لبنان را قطع کرد؟

مطالب/ چرا عربستان کمک‌ها به ارتش لبنان را قطع کرد؟

                           
      چرا عربستان کمک‌ها به ارتش لبنان را قطع کرد؟ فعال اینترنتی مشهور عربستانی که به افشاگری‌ در مورد خاندان آل سعود می‌پردازد، اعلام کرد که علت توقف کمک‌های عربستان به ارتش لبنان مرتبط با فروپاشی مذاکرات در مورد آزادی امیر عربستانی بازداشت شده در لبنان به اتهام قاچاق مواد مخدر است.
يکشنبه 2 اسفند 1394