برچسب شده با زن عضو داعش

خطرناکترین زن عضو داعش کیست؟

مطالب/ خطرناکترین زن عضو داعش کیست؟

                           
      خطرناکترین زن عضو داعش کیست؟ خبرگزاری اسپوتینگ روسیه تحقیقی درباره زنی به نام «أم أنس» و ملقب به «الحجیه» منتشر کرده و از وی به عنوان خطرناکترین زن عضو گروه تروریستی داعش نام برده است که در موصل سکونت دارد.
دوشنبه 3 اسفند 1394