برچسب شده با

برچسب شده با حومه شرقی حلب

پيشروي ارتش سوريه در حومه شرقي حلب

مطالب/ پيشروي ارتش سوريه در حومه شرقي حلب

                           
      پيشروي ارتش سوريه در حومه شرقي حلب ارتش سوريه و نيروهاي همپيمانش در چندين جبهه و محور عملياتي عليه تروريست هاي داعش در حومه شرقي حلب پيشروي کردند و موفق شدند با حمايت جنگنده هاي روسيه و سوريه، چندين روستا را از کنترل داعش آزادکنند.
جمعه 29 بهمن 1395
ارتش سوریه چندین منطقه را در حومه حلب آزاد کرد

مطالب/ ارتش سوریه چندین منطقه را در حومه حلب آزاد کرد

                           
      ارتش سوریه چندین منطقه را در حومه حلب آزاد کرد ارتش سوریه موفق شد 18 روستا را در حومه شرقی حلب آزاد کند.

دوشنبه 3 اسفند 1394