برچسب شده با

برچسب شده با تبریز - شماره 32

برگزاری همایش روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار/ گزارش تصویری

مطالب/ برگزاری همایش روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار/ گزارش تصویری

                           
      برگزاری همایش روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار/ گزارش تصویری همایش روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار در تبریز برگزار شد.
سه شنبه 29 شهريور 1401
برگزاری آیین اختتام کنگره منطقه ای شعر محرم / گزارش تصویری

مطالب/ برگزاری آیین اختتام کنگره منطقه ای شعر محرم / گزارش تصویری

                           
      برگزاری آیین اختتام کنگره منطقه ای شعر محرم / گزارش تصویری آیین اختتام کنگره منطقه ای شعر محرم در پردیس سینمایی قدس تبریز برگزار شد.
دوشنبه 31 مرداد 1401
جوانک صهیون در باکو به جای قصه های تبریز، کتاب فلسطین را بخواند

مطالب/ جوانک صهیون در باکو به جای قصه های تبریز، کتاب فلسطین را بخواند

                           
      جوانک صهیون در باکو به جای قصه های تبریز، کتاب فلسطین را بخواند اساتید دانشگاه و چهره های فرهنگی کلانشهر تبریز در واکنش به فتنه انگیزی سفیر رژیم صهیونیستی درباکو، پویشی تحت عنوان "کتاب فلسطین" راه اندازی نموده اند که در واقع هویت و ریشه جوانک صهیون و اجدادش را نشانه گرفته است و به او یادآوری می کند به جای فتنه انگیزی میان تهران و باکو در مورد هویت نداشته خود مطالعه کند.
چهارشنبه 12 مرداد 1401
تبریز به فتنه انگیزی صهیون ها در باکو پاسخ داد

مطالب/ تبریز به فتنه انگیزی صهیون ها در باکو پاسخ داد

                           
      تبریز به فتنه انگیزی صهیون ها در باکو پاسخ داد فرهیختگان تبریزی در واکنش به اقدامات تفرقه افکنانه جوانک نماینده صهونیست ها در باکو، با راه اندازی پویشی مردم جهان و به ویژه ساکنان منطقه قفقاز را به مطالعه «کتاب فلسطین» دعوت کردند تا بیش از پیش با هویت جعلی این رژیم آشنا شوند.
سه شنبه 11 مرداد 1401
جوانک خام فرقه صهیون در باکو، تبریز و آذربایجان را نمی شناسد

مطالب/ جوانک خام فرقه صهیون در باکو، تبریز و آذربایجان را نمی شناسد

                           
      جوانک خام فرقه صهیون در باکو، تبریز و آذربایجان را نمی شناسد در سالها و بخصوص در ماه های اخیرکه شاهد بهبود روابط ایران و جمهوری آذربایجان هستیم جوانک خام رژیم کودک کش صهیونسیتی دست به اقدامات بچه گانه ای زده و از این طرق به دنبال ایجاد مانع و اختلاف بین دو کشور شیعه و همسایه آیران و آذربایجان است.
شنبه 8 مرداد 1401