برچسب شده با چالدران

یک برنامه تلویزیونی در جمهوری آذربایجان مطرح کرد؛ چالدران جنگ بی اهمیتی بود!!!

مطالب/ یک برنامه تلویزیونی در جمهوری آذربایجان مطرح کرد؛ چالدران جنگ بی اهمیتی بود!!!

                           
      یک برنامه تلویزیونی در جمهوری آذربایجان مطرح کرد؛ چالدران جنگ بی اهمیتی بود!!! شبکه تلویزیون اینترنتی «آپا تی وی» در جمهوری آذربایجان، تولید و پخش برنامه جدیدی را برای بازگویی و تحلیل تحریف آمیز تاریخ آغاز کرد که در نخستین قسمت از این برنامه با عنوان سسلی تاریخ، (تاریخ گویا)، ضمن تحریف تاریخ جنگ چالدران میان دولت ایران عصر صفوی و امپراطوری عثمانی، تاکید شد:«این جنگ چه ربطی به ایران داشته است؟!»
پنجشنبه 13 اسفند 1394