برچسب شده با وگروه

مطالب/ ''باباجان'':یهودیان آمریکا وگروه های ارمنی درصدد بدنام کردن ترکیه هستند

                           
      ''باباجان'':یهودیان آمریکا وگروه های ارمنی درصدد بدنام کردن ترکیه هستند وزیر امور خارجه ترکیه : این یک تصور تاسف بار است که هم اکنون در ترکیه وجود دارد.
چهارشنبه 18 مهر 1386