برچسب شده با شش‌

شش‌ هزار نامزد برای‌ انتخابات‌ آینده‌ دومای‌ روسیه‌

مطالب/ شش‌ هزار نامزد برای‌ انتخابات‌ آینده‌ دومای‌ روسیه‌

                           
      شش‌ هزار نامزد برای‌ انتخابات‌ آینده‌ دومای‌ روسیه‌ نزدیک‌ به‌ شش‌ هزار نامزد در انتخابات‌ پارلمانی‌ آینده‌ روسیه‌ به‌ رقابت‌ خواهند پرداخت‌‌.
چهارشنبه 18 مهر 1386