برچسب شده با

برچسب شده با TANAP

لوله تاناپ کارت امتیاز باکو  در تنش قفقاز جنوبی

مطالب/ لوله تاناپ کارت امتیاز باکو در تنش قفقاز جنوبی

                           
      لوله تاناپ کارت امتیاز باکو  در تنش قفقاز جنوبی TANAP ، طولانی‌ترین بخش از کریدور گاز جنوبی ۴۰ میلیارد دلاری است که می‌تواند سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز آذربایجان را انتقال دهد. این موضوع باعث میشود تا باکو از این طریق در اعمال نفوذ سیاسی موفقتر بوده و بتواند از آن به عنوان کارت بازی استفاده کند.
شنبه 23 مهر 1401