برچسب شده با ۵۲‬نفر

شمار زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان ‪ ۵۲‬نفر اعلام شد

مطالب/ شمار زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان ‪ ۵۲‬نفر اعلام شد

                           
      شمار زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان ‪ ۵۲‬نفر اعلام شد یك عضو گروه بازرسی تشكل‌های دفاع از حقوق بشر جمهوری آذربایجان گفت: طبق فهرست این گروه، ‪ ۵۲‬نفر زندانی سیاسی در این كشور وجود دارد.
جمعه 20 مهر 1386