برچسب شده با شهر القریتین

ادامه پیشروی ارتش سوریه در استان حمص

مطالب/ ادامه پیشروی ارتش سوریه در استان حمص

                           
      ادامه پیشروی ارتش سوریه در استان حمص نیروهای ارتش سوریه با تسلط بر مناطق جدیدی در حومه شرقی حمص، پیشروی به سوی شهر القریتین را ادامه داد.
سه شنبه 10 فروردين 1395