برچسب شده با

برچسب شده با ترکیه - شماره 343

مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 دی 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 دی 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 دی 86
شنبه 1 دي 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 30 آذر 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 30 آذر 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 30 آذر 86
جمعه 30 آذر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 آذر 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 آذر 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 آذر 86
پنجشنبه 29 آذر 1386
مؤسسه چتم هاوس: ترکیه قادر به شکست

مطالب/ مؤسسه چتم هاوس: ترکیه قادر به شکست ''پ ک ک'' نیست

                           
      مؤسسه چتم هاوس: ترکیه قادر به شکست ''پ ک ک'' نیست در گزارش این مؤسسه آمده است : "پ ک ک" نیرویی پرانگیزه است که از حمایت محلی برخوردار است و در مناطق غیرقابل دسترس مرزی به خوبی حفاظت می شود.
پنجشنبه 29 آذر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 28 آذر 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 28 آذر 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 28 آذر 86
چهارشنبه 28 آذر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 27 آذر 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 27 آذر 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 27 آذر 86
سه شنبه 27 آذر 1386
احضار سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه عراق

مطالب/ احضار سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه عراق

                           
      احضار سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه عراق وزارت امور خارجه عراق در اعتراض به حمله هوایی ارتش ترکیه به مناطق شمال عراق، سفیر ترکیه در بغداد را فرا خواند و یادداشت اعتراض آمیزی را به وی ارائه کرد.
دوشنبه 26 آذر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 26 آذر 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 26 آذر 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 26 آذر 86
دوشنبه 26 آذر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 25 آذر 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 25 آذر 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 25 آذر 86
يکشنبه 25 آذر 1386
کتابخانه ملی ترکیه جهانی شد

مطالب/ کتابخانه ملی ترکیه جهانی شد

                           
      کتابخانه ملی ترکیه جهانی شد کتابخانه ملی ترکیه با راه اندازی سیستم الکترونیکی، خدماتش را به صورت اینترنتی به تمام اعضای خود در جهان ارائه می دهد.
يکشنبه 25 آذر 1386