برچسب شده با

برچسب شده با ترکیه - شماره 6

مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 آبان ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 آبان ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 1 آبان ماه 86
سه شنبه 1 آبان 1386
شرکت 28 میلیون و800 هزار نفر از مردم ترکیه در همه پرسی

مطالب/ شرکت 28 میلیون و800 هزار نفر از مردم ترکیه در همه پرسی

                           
      شرکت 28 میلیون و800 هزار نفر از مردم ترکیه در همه پرسی بیش از 28 میلیون و هشتصد هزار نفر از واجدان شرایط شرکت در رای گیری در همه پرسی ترکیه شرکت کردند.
سه شنبه 1 آبان 1386
انتخاب رییس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه

مطالب/ انتخاب رییس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه

                           
      انتخاب رییس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه هاشم قلیچ نایب رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه به سمت رییس جدید این دادگاه انتخاب شد.
دوشنبه 30 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 30 مهر ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 30 مهر ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 30 مهر ماه 86
دوشنبه 30 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 مهر ماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 مهر ماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 29 مهر ماه 86
يکشنبه 29 مهر 1386
ارتش ترکیه برای حمله به شمال عراق آماده شده است

مطالب/ ارتش ترکیه برای حمله به شمال عراق آماده شده است

                           
      ارتش ترکیه برای حمله به شمال عراق آماده شده است نیروهای ارتش ترکیه مستقر در حاشیه مرز با عراق به حال آماده باش کامل درآمده اند.
شنبه 28 مهر 1386
مهمترین عناوین روزنامه های ترکیه در 26 مهر 86

مطالب/ مهمترین عناوین روزنامه های ترکیه در 26 مهر 86

                           
      مهمترین عناوین روزنامه های ترکیه در 26 مهر 86
پنجشنبه 26 مهر 1386
آمریکا به دنبال جایگزینی مسیر استراتژیك ترکیه است

مطالب/ آمریکا به دنبال جایگزینی مسیر استراتژیك ترکیه است

                           
      آمریکا به دنبال جایگزینی مسیر استراتژیك ترکیه است سخنگوی پنتاگون: در صورت مسدود شدن مسیر تركیه برای پشتیبانی لجستیكی نیروهای آمریكایی در عراق ، ما در حال بررسی مسیرهای جایگزین هستیم.
پنجشنبه 26 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 25 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 25 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 25 مهرماه 86
چهارشنبه 25 مهر 1386
سرکوب پ ک ک تنها هدف درخواست مجوز مجلس ترکیه

مطالب/ سرکوب پ ک ک تنها هدف درخواست مجوز مجلس ترکیه

                           
      سرکوب پ ک ک تنها هدف درخواست مجوز مجلس ترکیه  معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد: تنها انگیزه دولت از درخواست مجوز از مجلس ترکیه برای عملیات برون مرزی سرکوب پ ک ک است.
چهارشنبه 25 مهر 1386