برچسب شده با

برچسب شده با مناقشه قره باغی

اعتراض جانبازان مناقشه قره باغ : به بی عدالتی ها پایان دهید

مطالب/ اعتراض جانبازان مناقشه قره باغ : به بی عدالتی ها پایان دهید

                           
      اعتراض جانبازان مناقشه قره باغ : به بی عدالتی ها پایان دهید تصمیم تبعیض آمیز حاکمیت آذربایجان در عدم پرداخت مستمری در نظر گرفته شده برای قرنطینه به جانبازان قره باغ موجب اعتراض ایشان گردیده است .

دوشنبه 8 ارديبهشت 1399
نشست علمی با عنوان نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مناقشه قره باغ و ظرفیت های جمهوری اسلامی در حل این مناقشه برگزار شد.

مطالب/ نشست علمی با عنوان نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مناقشه قره باغ و ظرفیت های جمهوری اسلامی در حل این مناقشه برگزار شد.

                           
      نشست علمی با عنوان نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مناقشه قره باغ و ظرفیت های جمهوری اسلامی در حل این مناقشه برگزار شد. نشست علمی با عنوان نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مناقشه قره باغ و ظرفیت های جمهوری اسلامی در حل این مناقشه با طرح 3 محور فرعی 1- نقش و عملکرد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای منازعه قره باغ تا کنون 2- بررسی عملکرد سازمانهای بین المللی در مناقشه قره باغ 3- فرصت ها و راهکارهای توسعه همکاری ایران و آذربایجان در راستای حل مناقشه قره باغ در سالن اجتماعات موسسه فرهنگی آذر آران در تبریز برگزار شد.
پنجشنبه 20 دي 1397