برچسب شده با تحریف تاریخ ایران

معرفی کتاب چالش های تاریخ نگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخ نگاری قفقاز

مطالب/ معرفی کتاب چالش های تاریخ نگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخ نگاری قفقاز

                           
      معرفی کتاب چالش های تاریخ نگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخ نگاری قفقاز در دو سال اخیر سیر تحریفات تاریخ کشورمان توسط جمهوری آذربایجان وجه متفاوتی یافته و از سطح تحریف محتوای قرارداد ترکمنچای و ثبت شاعران و دانشمندان ایرانی به تحریف و مصادره سلسله های حکومت‌گر ایرانی رسیده است.
جمعه 18 تير 1395
 اعتراف مدير موزه تاريخ ملي جمهوري آذربايجان به تحريف تاريخ ايران

مطالب/ اعتراف مدير موزه تاريخ ملي جمهوري آذربايجان به تحريف تاريخ ايران

                           
       اعتراف مدير موزه تاريخ ملي جمهوري آذربايجان به تحريف تاريخ ايران برغم داير شدن نمايشگاهي براي تحريف تاريخ ايران در باکو، مدير موزه تاريخ ملي (جمهوري ) آذربايجان گفت: « بايد اعتراف کنيم که در قرن شانزدهم، شاه اسماعيل در اروپا به عنوان «فرمانرواي فارس» شناخته شده بود. »
شنبه 11 ارديبهشت 1395
ترجمه کتاب «دولت آذربايجاني نادرشاه افشار»براي تحريف تاريخ ايران

مطالب/ ترجمه کتاب «دولت آذربايجاني نادرشاه افشار»براي تحريف تاريخ ايران

                           
      ترجمه کتاب «دولت آذربايجاني نادرشاه افشار»براي تحريف تاريخ ايران در چارچوب سياست جمهوري آذربايجان براي تحريف تاريخ ايران، ترجمه کتاب «دولت آذربايجاني نادرشاه افشار» به زبان ترکي استانبولي منتشر شد.
پنجشنبه 2 ارديبهشت 1395