برچسب شده با سناریو جنگ بعدی

 سناریو جنگ بعدی اسرائیل علیه حزب‌الله چگونه است؟

مطالب/ سناریو جنگ بعدی اسرائیل علیه حزب‌الله چگونه است؟

                           
       سناریو جنگ بعدی اسرائیل علیه حزب‌الله چگونه است؟ کارشناسان اگرچه تاکید دارند که بین حزب الله و رژیم صهیونیستی معادله رُعب برقرار است، با این حال سناریوهایی در خصوص رویارویی نظامی آتی بین دو طرف مطرح است.

يکشنبه 5 ارديبهشت 1395