برچسب شده با تکفیریها

 «جنگ روانی» تکفیریها برای تضعیف روحیه مقاومت در حلب

مطالب/ «جنگ روانی» تکفیریها برای تضعیف روحیه مقاومت در حلب

                           
       «جنگ روانی» تکفیریها برای تضعیف روحیه مقاومت در حلب تروریست های تکفیری در سوریه به دلیل آگاهی از ناتوانی خود از ادامه نبرد میدانی با محور مقاومت تلاش می کنند از تسلط بر «خان طومان» به عنوان ابزاری برای تضعیف روحیه نیروهای مقاومت بهره بگیرند.

يکشنبه 19 ارديبهشت 1395