برچسب شده با

برچسب شده با فعالان دفاع

دیدار جمعی از فعالان دفاع از آزادی قره باغ جمهوری آذربایجان با آیت ا… سید حسن عاملی

مطالب/ دیدار جمعی از فعالان دفاع از آزادی قره باغ جمهوری آذربایجان با آیت ا… سید حسن عاملی

                           
      دیدار جمعی از فعالان دفاع از آزادی قره باغ جمهوری آذربایجان با آیت ا… سید حسن عاملی جمعی از فعالان دفاع از آزادی قره باغ و احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان با آیت ا… سید حسن عاملی دیدار نمودند.

دوشنبه 20 ارديبهشت 1395