برچسب شده با نیروگاهی

همکاری ایران و روسیه در حوزه نیروگاهی

مطالب/ همکاری ایران و روسیه در حوزه نیروگاهی

                           
      همکاری ایران و روسیه در حوزه نیروگاهی جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای همكاری مشترک در زمینه احداث نیروگاه در كشورهای ثالث ، اعلام آمادگی کردند
دوشنبه 29 آذر 1389
روسیه آماده شرکت دراحداث واحد جدید نیروگاهی درارمنستان است

مطالب/ روسیه آماده شرکت دراحداث واحد جدید نیروگاهی درارمنستان است

                           
      روسیه آماده شرکت دراحداث واحد جدید نیروگاهی درارمنستان است روسیه می تواند در احداث واحد جدید نیروگاه اتمی ارمنستان شرکت کند.
شنبه 5 آبان 1386